Aanbevelingen

Anne-Miek Vroom is an extraordinary woman, deeply, strategically and pragmatically committed to the health. She has an amazing amount of conviction as a speaker, as a leader, at the strategic and clinic levels, in the field and at any institutional level. She is a talented facilitator and inspires others for delivering concrete actions because of who she is. I am very impressed with her and consider any people that works with her as lucky. Elisabeth (CHAILLET) LEFORESTIER Hospital Director at Greater Paris University Hospitals/Senior Health Specialist/Associate Professor at IEPPARIS MSc MBA

T is een genot om met jou samen te werken! We hebben een fantastisch goede zorg in Nederland, en met de patiënten ervaringen mede ingebracht door IkONE kunnen we nog meer mooie stappen naar voren zetten in ieder geval binnen Bernhoven! Wens een ieder ziekenhuis dit toe; maakt Nederland nog mooier ! En dit is uiteindelijk winst voor alle (toekomstige) patiënten. Marielle Bartelomeus, medisch directeur en Neuroloog Bernhoven 

Ik ken Anne-Miek als een integere en zeer deskundige professional. Ze heeft een buitengewoon sterke bijdrage geleverd aan de oprichting van Stichting Wetenschap voor Patiënten. Herman van der Weide, CEO/Founder Oudegracht Groep, Voorzitter Stichting Wetenschap voor Patiënten, Algemeen directeur Kinderbuik&co

Met Anne-Miek werk ik al meer dan een jaar met veel plezier samen aan het project Wetenschap voor Patienten. Zij is een van de meest inspirerende en enthousiaste collega’s die ik ken. Anne-Miek weet haar kennis over allerlei wetenschappelijke vraagstukken op een praktische manier in te zetten. Verbinding en vertrouwen zijn kernwaarden bij een samenwerking. Ik raad haar van harte aan als collega, adviseur vanuit IKONE en/of speaker op een event! Marlinde van Hedel, Founder en Sociaal Verbinder CreaVisie

“Vanuit een grote betrokkenheid bij de vereniging en de leden is Anne-Miek in staat gebleken in korte tijd flinke vooruitgang te boeken met de introductie van gewijzigd beleid in de patiëntenvereniging. Met een goede visie is zij in staat gebleken mensen mee te krijgen en belangrijke zaken in gang te zetten. Zowel op inhoudelijk als op relationeel vlak opereert Anne-Miek sterk en evenwichtig” Jan Schoenmakers, Examining Officer at De Nederlandsche Bank / Dutch Central Bank

Anne-Miek Vroom weet als geen ander woorden te geven aan het onmeetbare van beleving. Steeds opnieuw zet zij mij daarmee op nieuwe denksporen. Dat zal ook u snel ervaren. Dat gecombineerd met een scherp politiek inzicht en haar kwaliteiten als onderzoeker maken haar tot een onmisbare adviseur en aanjager van projecten die een werkelijk nieuw venster op de zorg bieden. Buiten dit alles is zij eerst een vooral een warm mens voor wie je snel gewonnen bent. Niels Schuddeboom (R.I.P.), CEO Shakingtree Interventions, Social Entrepreneur

Anne-Miek heb ik al weer een paar jaar geleden leren kennen als een lieve en intelligente vrouw die niet alleen gelooft in wat ze doet, maar ook doet wat ze zegt. Vol positiviteit, doorzettingsvermogen, realiteitszin en verbindingskracht zet ze zich in om het leven van mensen met een chronische ziekte en/of beperking positief te beïnvloeden door met respect voor ieders rol aandacht te vragen voor de uitdagingen waarmee zij te maken hebben. Corine Jansen, JoConnect, Chief Listening Officer, Relationship-centred Care

Anne-Miek is een van de meest veelzijdige en talentvolle mensen die ik ken. Ze heeft de zeldzame combinatie van patiënt expertise en wetenschappelijke kennis. En spreekt de taal van zowel patienten als zorgprofessionals en bestuurders, waardoor ze bruggen kan bouwen die zo ontzettend nodig zijn. Ze zit boordevol inspirerende innovatieve ideeën en weet die dankzij haar tomeloze inzet ook werkelijk te maken. Wij vinden elkaar in het creatieve, het filosofische denken maar ook in onze gezamenlijke idealen voor de maatschappij en de concrete oplossingen die we willen bieden. Dankzij het project Wie volgt? heb ik regelmatig met Anne-Miek te maken en elke keer dat we elkaar werken is een feest. Ik zou dan ook iedereen aanraden met haar in zee te gaan. Natasha Schulte, Directeur Stichting Nieuw Leiden, Regisseur 

Een vlaggetje op tafel
“Op de directeurenconferentie van het ministerie van VWS waren ook een aantal mensen te gast die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met de gevolgen van ons werk. Anne-Miek Vroom was een van hen. Hen werd gevraagd om voor de verandering ons van van VWS eens te observeren en terug te geven wat hen opviel. Dat zij ook mensen zijn en geen casussen, maar mensen met emoties, met gevoel, mensen die gezien willen worden en mogen worden. Dat was een duidelijke boodschap die zijn ons teruggaven na de verschillende “casus” besprekingen die wij hadden gevoerd. Anne-Miek deed daar nog een schepje bovenop. Ze daagde ons uit om elke dag, eigenlijk na elke vergadering wellicht even na te gaan wat onze eigen acties van die dag, dat moment, hadden bijgedragen aan een beter leven voor mensen met beperkingen, voor kwetsbare groepen. Wat haar betreft mochten we vlaggetjes op onze bureaus zetten met haar foto en die van andere gasten erop om ons hieraan te laten herinneren. Dagelijks. Want met ons werk willen we graag dit verschil maken. Niet voor de percentages, niet voor de casusses, maar voor mensen zoals Anne-Miek. BAM.’ Mariken Leurs, pl. Directeur, Ministerie VWS

Aanbevelingsbrief Dr. A.J.M. Janus en G.H.J. Harsevoort MANP

https://www.dropbox.com/s/e81oqsgq4628p7m/aanbeveling%20janus.pdf?dl=0