Logo

Verantwoording logo

Allereerst is de lotushouding een houding die voor mij beeldend is voor een levensinstelling die ik zoveel mogelijk tracht na te streven. Het is een houding die vanuit mijn interpretatie niet alleen staat voor rust en meditatie, maar vooral voor mededogen. De lotus is een bloem die in verband wordt gebracht met zuiverheid, barmhartigheid en mededogen.

Ik probeer zoveel mogelijk vanuit mededogen te handelen in het leven en in mijn werkzaamheden. Vanwege mijn handicap ben ik genoodzaakt, gelukkig, hele bewuste keuzes te maken. Zeg ik ‘Ja!’, dan is er bevlogenheid, passie en inspiratie. Dit voel ik tijdens het schrijven en spreken. Binnen mijn werk laat ik mijn keuze vallen op projecten die bijdragen aan een betere wereld.

Compassie is voor mij een van de belangrijkste wegen naar die betere wereld. Ik zie het als een praktische vastberadenheid om datgene te doen wat nodig is. Door compassie ontstaat er begrip. Ik probeer zoveel mogelijk op die manier te handelen, ik ervaar dat het een voordeel is dat zich uitstrekt naar ons allemaal.

Hoewel de lotushouding een meditatieve houding is, vind ik het van groot belang om ‘aards’ te functioneren. Vandaar de donkerblauwe cirkel, die onze samenleving, de wereld of de context waarin gewerkt wordt voorstelt. De grijsblauwe cirkel staat voor onze eigen kwaliteiten, capaciteiten, ervaringen, en voor wie we zijn: een nooit aflatende basis waarop we kunnen bouwen. De paarse kleur staat voor datgene wat ons voedt en waarmee verbinding is, een voor een ieder vrij in te vullen bron van inspiratie en kracht.

De ‘persoon’ in het logo dat kan u zijn, uw bedrijf, uw vereniging, uw gemeenschap, of ik.