Education

2016 – Post Doctorale studie Ethiek in de zorgsector – RadboudUMC

In de postdoctorale studie Ethiek in de zorgsector leren wij denken over de ethische vragen binnen ons werk én meedenken met de vraagstukken die de organisatie als geheel raken. Theorie en praktijk zijn nauw verweven en zowel micro-, meso- als macro-niveau komen aan bod.

Doelstelling van de opleiding is:
– het signaleren, analyseren en interpreteren van morele aspecten;
– het communiceren en argumenteren over deze aspecten en het organiseren van deze communicatie;
– het afronden van deze processen in beslissingen of adviezen.

Thema’s drietal modules:

1. Ethische vragen rond begin en einde van het leven
2. Zorg en kwaliteit van leven bij chronische aandoeningen
3. Ethische aspecten in beleid en management van de zorg

 

2012 Master of Science Medische Sociologie – Rijksuniversiteit Groningen

Judicium met genoegen 

Specialisatie Medische Sociologie; kwaliteit van leven; zeldzame aandoeningen; zorginnovatie. Afstudeerstage Topklinisch Ziekenhuis Isala Klinieken afdeling Orthopedie. Beoordeling Traineeship: Zeer goed. Beoordeling Orthopedisch Chirurg, voorzitter Medische Staf dr. A.J.M. Janus

 

2009 Interreligieuze spiritualiteitstudies – Radboud Universiteit 

Module interreligieuze spiritualiteitstudies

 

2008 Jaaropleiding Erkende HBO – Medisch basisvakken

2008 Jaaropleiding Erkende HBO – Gezondheidsadviseur 

 

2006 Bachelor of Science Social Consultancy – Rijksuniversiteit Groningen Beleid en consultancy in zorg en welzijn 

 

2002 Propedeuse Sociologie – Rijksuniversiteit Groningen 

Judicium met zeer veel genoegen 

 

2000-2001 Propedeuse Rechten – Rijksuniversiteit Groningen (niet afgerond)

 

1999 – Atheneum – Emelwerda College

 

Training

*Luistervaardigheden, driedaagse training, JoConnect (Corine Jansen), Chief Listening Officer RadboudUMC

*Twee jaartrajecten Meditatie en persoonlijk leiderschap, Jan Geurtz

*Qualitative Research Methods, drie daagse training voor PhD students, IQ healthcare

*Doelmatigheidsonderzoek, NPCF

*Onderhandelen met verzekeraars, PGO

*SPIDOX, CMS, PGO

 

Masterclasses 

*Masterclass Participatory Healthcare, RadboudUMC

*Masterclass: Service Design Thinking, RadboudUMC

*Masterclass: Human Resource 2.0