Van Lasten naar Lusten: Pionierschap in Slim en Veerkrachtig Wonen

In een tijd waarin moed soms ontbreekt, deel ik niet alleen mijn verdrietige verhaal (https://lnkd.in/e3_2_r3v) maar ook een gedeelde droom van welbevinden en een oproep om samen aan een betere toekomst te bouwen. 

Als zelfstandige professional met levenslange en levensbrede ondersteuningsvragen sta ik voor uitdagingen op het gebied van gezondheid en financiën. Vandaag nodig ik je uit om samen een positieve verandering teweeg te brengen.

🏡 Welbevinden project in Epe: slimme ondersteunende flexwoningen voor velen, met 0 euro woonlasten en energieneutraal

Wat als we een gemeenschap van welbevinden creëren met flexwoningen die slim, ondersteunend, en energieneutraal zijn? In Gemeente Epe wil ik starten met deze innovatieve woningen, eerst voor mij en dan voor anderen. Deze woningen worden ontwikkeld met baanbrekende technologieën, met als doel niet alleen vaste lasten, maar ook energiekosten tot nul te reduceren.

💡 Slim en inclusief: een nieuwe norm in wonen zonder kosten

Deze woningen worden gebouwd met oog voor innovatie en inclusiviteit, met technologische oplossingen die bijdragen aan een verbetering van de levenskwaliteit en de behoefte aan zorg verminderen.

♻️ Energieneutraal: een duurzame toekomst voor iedereen

We gaan een stap verder door deze woningen energieneutraal te maken, waarbij we niet alleen de ecologische voetafdruk, maar ook de realisatie van 0 op de rekening nastreven.

💼 Een kans voor de staatskas: stoppen met toeslagen

Het bereiken van 0 euro op de rekening wordt mogelijk gemaakt door energieneutrale woningen gefinancierd door de gemeenschap. Met deze innovatieve benadering kunnen mensen met levenslange ondersteuningsvragen stoppen met o.a. huurtoeslagen. Door de vaste lasten tot 0 te reduceren, ontstaat niet alleen financiële ruimte voor het individu maar ook een kans voor de staatskas.

🌳 Een gemeenschap van samenwerking: woningen in het buitengebied van Epe

In het natuurlijke buitengebied van Epe wil ik slimme, ondersteunende, energieneutrale woningen integreren. Deze woningen en hun veerkrachtige bewoners zijn een aanvulling op wat er al bloeit, waar bestaande gemeenschapsinitiatieven verder worden versterkt door de toevoeging van deze woningen.

🚀 Samen vooruit: deel, betrek, en laten we een verschil maken

Deel dit bericht, betrek moedige mensen met relevante contacten, en laten we samen brutaal een positieve verandering teweegbrengen. Samen kunnen we een gemeenschap creëren waarin welbevinden, zelfstandigheid, en duurzaamheid de norm zijn, zonder dat dit een financiële last met zich meebrengt. Doe je mee? #investeerder #filantroop #slimmerik #bedrijf#daadkrachtigmens #fondsenwerving

Samen vooruit,

Anne-Miek Vroom

#Welbevinden #SlimWonen #ZeroCostLiving DuurzaamSamenleven #CommunityInnovatie #FinanciëleDuurzaamheid #SamenVooruit #ZeroToeslagen #Gemeenschap #PositieveVerandering